Ayurveda © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Vilka behandlingar är bäst för mig?

Rajah har mer än 30 olika behandlingar för olika ändamål. Du kan få behandling som är generell, dvs renande och stärkande, för att bibehålla hälsa och välmående. Du kan få behandling för astma, allergi, reumatiska problem, hudproblem och mycket annat. Man kan säga att Ayurveda inte huvudsakligen utgår från namnet på sjukdomen, utan man söker efter de obalanser som finns i de tre doshorna (Vata, Pitta och Kapha) och om Agni (förbränningen) fungerar väl och om det finns Ama (orenheter, slaggprodukter), och sedan vidtar man åtgärder för att återställa balansen.

Olika varianter av utrensningsprogram ingår ofta i de längre kurerna.

Det finns behandlingsprogram för bland annat:

 • allmänt välbefinnande
 • livsstilsrelaterade symptom
 • ortopediska funktioner
 • hudproblem
 • neurologiska störningar
 • allergi och astma
 • matsmältningsstörningar
 • ögon-öron-näs-hals-problem
 • gynekologiska och infertilitetsproblem
 • åldersrelaterade åkommor
 • psykiatriska situationer

Behandlingarna utformas alltid på individuell basis.

Du får först träffa en läkare för personlig konsultation. Därefter sammanställer de ett behandlingsprogram anpassat efter dina behov och den tid du avsatt. Läkaren avsätter också dagligen tid för samtal med dig. Alla behandlingar och resultatet av dem följs upp med journalanteckningar och du får med dig en kort sammanfattande rapport hem.

På Rajahs kliniker är det kvinnliga läkare och terapeuter som tar hand om kvinnliga gäster och manliga tas om hand av män.

Hur lång behandling behövs?
Så här ser en vanlig behandlingsdag på Rajah ut

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss

Maivor Stigengreen
Lennart Eriksson
0433-10490

lennart.eriksson@ayur-veda.se

Ayur-Veda AB
Box 78
285 22 Markaryd